Strona podażowa związana w ramach rynku usług prawnych odpowiada na wzrost popytu na tego typu usługi. Radca prawny i adwokat to coraz popularniejsze zawody. Nie trudno się domyślić, że ma to bezpośrednie przełożenie na liczbę podmiotów gospodarczych działających w tej branży. Sprzyjają temu zmiany prawne, na podstawie których radca prawny zyskał dodatkowe uprawnienia.

Czy adwokat to przyszłościowy zawód?

rozprawa sądowaTeraz już sprawami takimi jak rozwody nie musi się koniecznie zajmować adwokat i właśnie z tego powodu przeciętna kancelaria angażuje zarówno adwokatów, jak i również radców prawnych. Na rynku można również zauważyć, że następuje coraz większa specjalizacja. Wiele kancelarii prawnych decyduje się na skierowanie swojej oferty wyłącznie do klientów biznesowych, czyli przede wszystkim spółek prawa handlowego. Jest to szczególnie widoczne w przypadku miejscowości, w których następuje dynamiczny wzrost w zakresie liczby zakładanych działalności gospodarczych, jak chociażby w Szczecinie oraz bezpośredniej okolicy tego miasta. Trudno spodziewać się tego typu tendencji w przypadku mniejszych miast, ale również w ich przypadku takie ruchu są dostrzegalne, po prostu ich skala jest znacznie mniejsza. W każdym razie adwokat jest w Polsce coraz łatwiej dostępny. Oczywiście nadal zdecydowana większość kancelarii prawny kieruje swoją ofertę zarówno do osób fizycznych oraz klientów biznesowych. W ten sposób dostęp do potencjalnych klientów nie jest żądną miarę ograniczany. Korzystanie z pomocy prawnika staje się coraz popularniejsze, więc należy liczyć się z tym, że liczba podmiotów po podażowej stronie rynku usług prawnych będzie ulegać dalszemu powiększeniu.

Oczywiście zwiększona podaż nie będzie rozkładać się równomiernie na trenie całego kraju, ale będziemy mogli dostrzec spory wzrost w skali ogólnokrajowej, w końcu adwokat jest bardzo popularnym zawodem. Nasycenie rynku nie jest zbyt duże, szczególnie jeżeli porównamy sytuację z rynkiem usług prawnych państw zachodniej i północnej części Europy.