Do pomiaru wilgotności stosuje się higrometry

Posted Posted in Zakupy

Na liniach produkcyjnych w dużych zakładach przemysłowych zachodzi konieczność kontrolowania warunków, w których przebiegają procesy. Jest to niezbędne do wytworzenia wysokiej jakości produktu. Dane zbierane z poszczególnych czujników i urządzeń są następnie analizowane przez komputer a także człowieka. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy wymaganymi parametrami a rzeczywistymi, możliwym jest dokonanie bieżących korekt oraz sprawdzenie przyczyny […]

Zasady bezpiecznego obchodzenia się z promiennikami gazowymi

Posted Posted in Przemysł

Posiadanie w domu ogrzewania gazowego wymaga stosowania się do reguł bezpieczeństwa. Zawsze czytaj swoją instrukcję obsługi ogrzewania gazowego i postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta, aby zapewnić właściwą konfigurację i bezpieczną eksploatację. Z promiennikami gazowymi należy obchodzić się ostrożnie Nagrzewnice i promienniki gazowe muszą być instalowane przez licencjonowanych instalatorów gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gazu i […]