Czterokierunkowy zawór sterowany pneumatycznie: jak działą?

Czterokierunkowe zawory pneumatyczne działają przez cztery porty wlotowe i tylko dwie pozycje wylotowe. Te zawory mają dwie różne ścieżki przepływu w każdym położeniu w celu uruchomienia i odwrócenia cylindrów, obrotowych siłowniki lub silniki dwukierunkowe.Zawór będzie kierował przepływ mediów z portu ciśnieniowego, podczas gdy inne porty siłownika są wydmuchiwane do atmosfery.

Zawór sterowany pneumatycznie może pełnić ważne funkcje

zawory sterowane pneumatycznieUrządzenia te są jednym z szeregu elementów odpowiedzialnych za kontrolowanie ciśnienia, prędkości i ilości powietrza przepływającego przez układ pneumatyczny. Systemy pneumatyczne, które zależą od siły sprężonego powietrza do przeniesienia mocy, można znaleźć w niezliczonych zastosowaniach przemysłowych, od pneumatycznych elektronarzędzi ciśnieniowych po silniki Diesla. W oparciu o inne elementy w ramach danego zastosowania i rodzaj zastosowanego układu pneumatycznego, jeden z kilku rodzajów zaworów pneumatycznych można znaleźć w sercu urządzenia. Funkcjonalne zawory sterowane pneumatycznie, te, które kontrolują kierunek przepływu powietrza lub hamują przepływ razem, są dużą klasą zaworów pneumatycznych, które zawierają wiele wariantów. Czterokierunkowy zawór sterowany pneumatycznie ma cztery różne porty, z których dwa łączą się z siłownikami, jeden z powietrzem pod ciśnieniem i jeden, który służy jako kanał wydechowy. Są to jedne z najczęstszych typów zaworów występujących w układach pneumatycznych, ponieważ cztery odrębne ścieżki pozwalają zaworowi skutecznie odwrócić ruch silnika lub cylindra podstawowego.

Dodatkowy port jest czasem dodawany do zaworu czterodrogowego, co czyni go pięcioportowym zaworem czterodrogowym. Czterodrogowy zawór z dodatkowym przyłączem jest często używany do zapewnienia podwójnego ciśnienia, co oznacza, że ​​zawór może przykładać jeden z dwóch rodzajów ciśnienia i przełączać się między nimi w zależności od wymagań aplikacji.