Do pomiaru wilgotności stosuje się higrometry

Na liniach produkcyjnych w dużych zakładach przemysłowych zachodzi konieczność kontrolowania warunków, w których przebiegają procesy. Jest to niezbędne do wytworzenia wysokiej jakości produktu. Dane zbierane z poszczególnych czujników i urządzeń są następnie analizowane przez komputer a także człowieka. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy wymaganymi parametrami a rzeczywistymi, możliwym jest dokonanie bieżących korekt oraz sprawdzenie przyczyny rozbieżności.

Wewnątrz komór roboczych maszyn należy mierzyć wilgotność

higrometr wewnętrznyMożliwym staje się również przeciwdziałanie występowania awariom oraz optymalizacja procesu. Na proces produkcyjnych składa się wiele czynników i parametrów, które należy kontrolować. Najpopularniejszym parametrem jest temperatura. Musi być ona kontrolowana w większości zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym procesów. Równie ważnym parametrem jest wilgotność, która ma bardzo duży wpływ na poprawny przebieg procesów na przykład klejenia. W związku z tym przedsiębiorcy często instalują w swoich zakładach urządzenia takie jak higrometr wewnętrzny. Higrometry umożliwiają pomiar wilgotności nie tylko w pomieszczeniach lecz również w komorach roboczych maszyn. Urządzenie to staje się nieocenione w przypadku kontroli parametrów procesu. Dane zbierane przez higrometr są następnie przekazywane do jednostki centralnej, którą przeważnie jest albo sterownik programowalny albo komputer przemysłowy. Na komputerze dane są obrazowane na ekranie.

Dzięki temu operator ma podgląd na bieżące parametry procesu dzięki czemu w przypadku wystąpienia rozbieżności między parametrami zadanymi a otrzymanymi ma możliwość szybkiej reakcji. W wyniku tego możliwym jest uniknięcie błędów technologicznych oraz ich zapobieganie. Higrometr jest niezastąpionym urządzeniem w każdym zakładzie przemysłowym.