Jak skrócić czas ewakuacji?

 

W niektórych obiektach należy zastosować dodatkowe środki zapobiegawcze oraz instalacje, które zwiększą bezpieczeństwo osób zgromadzonych w ich obszarze. Jest to wymagane odpowiednimi przepisami prawnymi, które nakładają na zarządcach i właścicielach tych obiektów obowiązek zapewnienia określonych standardów. Jest to absolutnie niezbędne i wymóg ten jest odpowiednio egzekwowany przez stosowne organy.

Rola oświetlenia ewakuacyjnego w ochronie przeciwpożarowej

oświetlenie ewakuacyjne LEDDotyczy to w szczególności ochrony przeciwpożarowej, która jest jednym z najważniejszych aspektów jeśli chodzi o obiekty, gdzie jednocześnie przebywać mogą duże grupy ludzi. Przykładami mogą być różnego rodzaju obiekty użyteczności publicznej, galerie handlowe, hotele czy zakłady pracy. Wszędzie tam musi być zastosowane oświetlenie ewakuacyjne LED, którego zadaniem jest doświetlanie dróg oraz wyjść ewakuacyjnych. Do najważniejszych parametrów tego typu opraw zaliczyć można między innymi: wartość napięcia zasilającego, klasę ochronności, stopień ochrony zapewniony przez obudowę, rodzaj źródła światła czy wymiary. Bardzo ważnym aspektem jest również posiadanie stosownych dokumentów wydanych przez uprawnioną do tego jednostkę. Potwierdzają one skuteczność danego rozwiązania oraz spełnienie norm. W ten sposób zastosowana oprawa, która spełnia wyżej wymienione warunki może być użyta do zapewnienia bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu.

Warto dodać, że oświetlenie ewakuacyjne może zostać zakupione za pośrednictwem sklepów tradycyjnych oraz Internetu. W większości przypadków jednak projekt takiej instalacji oraz jej wykonanie jest zlecane firmie zewnętrznej, która posiada odpowiednie kwalifikacje, kompetencje oraz doświadczenie. Do odpowiedniego rozmieszczenia opraw jest bowiem wymagana wiedza. Pod uwagę brany jest między innymi rozsył światła oraz wszelkie normy i wytyczne projektowe. Na tej podstawie określane są odległości pomiędzy oprawami i ich wymagana ilość.