Klasa odporności ogniowej rolet przeciwpożarowych

W niektórych miejscach ze względu na uwarunkowania prawne konieczne jest stosowanie dodatkowych środków zabezpieczeń. Dotyczy to w szczególności ochrony przed powstawaniem ognia oraz jego rozprzestrzenianiem się. Projektant rozpoczynając planowanie budynku powinien uwzględnić wszelkie obostrzenia wynikające właśnie z obowiązującego prawa. Spełnienie wszelkich wymogów pozwala zapewnić jak największe bezpieczeństwo osobom znajdującym się w obiekcie.

Co daje zastosowanie rolet przeciwpożarowych?

rolety przeciwpożaroweJest to niezwykle ważne. Przykładem rozwiązania, które musi być wdrożone w niektórych przypadkach są rolety przeciwpożarowe, które stosowane są do oddzielenia poszczególnych stref. Są one idealne w miejscach, gdzie z różnych powodów nie ma zbyt wiele miejsca w pobliżu otworu okiennego. Roleta przeciwpożarowa składa się z kilku podstawowych elementów. Można do nich zaliczyć między innymi: płaszcz, rolki prowadzące, wał nawojowy, napęd czy blokady elektromechaniczne. Najważniejszym parametrem z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej jest klasa odporności ogniowej. Najczęściej na rynku są spotykane rolety o klasie EI30 lub EI60. Rzadziej stosuje się wyższe klasy takie jak EI90, EI120 czy EI240. Warto wspomnieć, że ze względu na istotną funkcję, rolety muszą posiadać odpowiednie certyfikaty oraz atesty. Są one wydawane po stwierdzeniu zgodności z wymaganiami zawartymi chociażby w normach czy rozporządzeniach.

Badania na zgodność są wykonywane w certyfikowanych laboratoriach, które są to tego celu przewidziane i uprawnione. Po przejściu wszelkich testów wystawiane są stosowne dokumenty na podstawie których producent może oznakować wyrób oraz wprowadzić go do obrotu. Tylko produkty posiadające atesty i certyfikaty są w pełni bezpieczne oraz kompatybilne z innymi elementami systemu. Co więcej podczas odbioru instalacji wszelka dokumentacja jest skrupulatnie sprawdzana przez osoby do tego celu upoważnione.