Lokalny przedsiębiorca Hurtownia papierosów Marcin

Według danych GUS małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce generują około 73% PKB. Na całym świecie sektor MŚP jest głównym motorem napędzającym gospodarkę.

Hurtownia papierosów Marcin jest potentatem.

hurtownia papierosów MarcinW Polsce sektor ten jest jeszcze niedoceniany. Powoli programy rządowe i unijne starają się pomóc przedsiębiorcą. Jednak jak sami oni mówią to cały czas za mało. Jak wykazują badania ponad 25 % spośród wszystkich tych przedsiębiorstw stanowią firmy handlowe. Jedną z nich jest hurtownia papierosów Marcin. W swoim regionie prężnie działa. Wśród lokalnej społeczności, gdzie wiele osób pracą jest hurtownia Marcin, opinie o wspomaganiu firm są różne. Niektórzy nie widzą w ogóle poprawy w pomaganiu małym i średnim przedsiębiorcą. Inni twierdzą natomiast, że poprawa jest znacząca. Dzięki Unijnym dotacją firmy mogą w końcu inwestować w swój rozwój. Opinie tych drugich potwierdzają badania. Jak wykazują statystki od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej liczba małych i średnich przedsiębiorstw cały czas rośnie. Co za tym idzie rośnie również nasze PKB. W śród innych krajów członkowskich Polska znajduje się w ścisłej czołówce.

Polskie firmy są uznawane za rzetelne, przedsiębiorcze i innowacyjne. Dzięki przedsiębiorczości polaków możliwy jest ciągły rozwój naszej gospodarki. Dlatego warto cały czas wspierać lokalne firmy.