Model systematycznego kształcenia

Model ten zakłada, że konieczne jest określenie potrzeb indywidualnych jednostek w obszarze niezbędnej im wiedzy, kwalifikacji, postaw i zachowań. Z punktu widzenia pracownika, jego rozwój wyznacza ciąg zaplanowanych, uporządkowanych czynności, mających na celu podwyższenie kwalifikacji pracowników, a także wzrost ich umiejętności z radzeniem sobie z ciągle transformowanymi wymogami.

Bagażówka Szczecin wiąże się z pracą w stresujących warunkach

Tak rozumiane kształcenie i doskonalenie pracowników zakłada nie tylko zdobycie odpowiednich kwalifikacji, ale przede wszystkim ich rozwój, czyli zwielokrotnianie wiedzy i umiejętności oraz indywidualnych cech jednostki. Ważne jest to szczególnie, kiedy pracownik musi radzić sobie z nowymi sytuacjami, np. został zatrudniony w firmie, gdzie podstawą jest bagażówka Szczecin, a dodatkowo musi przeżywać stresujące chwile podczas pracy, bo np. niezadowolony klient wyżywa się na nim i wyrzuca z siebie wszystkie frustracje. Taki pracownik powinien mieć możliwość nauczenia się radzenia sobie właśnie z takimi sytuacjami.

bagażówka SzczecinW modelu organizacji uczącej się doskonalenie i kształcenie pracownika jest postrzegane, jako wewnętrzny wymóg przedsiębiorstwa. Model ten koncentruje się na tym, aby zarówno pracownicy indywidualni, jak i kierownicy liniowi byli w pełni odpowiedzialni za swój rozwój, podczas gdy w rolę doradców wcielają się ówcześni instruktorzy szkolenia. Organizacja ucząca się stara się w pełni wykorzystać potencjał zarówno jednostek indywidualnych, jak i grup w taki sposób, aby zaspokoić ich potrzeby i ambicje. Dąży również do tego, aby wyeliminować czynniki blokujące i opóźniające uczenie się. Pracodawca powinien wiedzieć, że każdy człowiek ma prawo do uczenia się w każdej chwili, a co za tym idzie – pracodawca musi mu to umożliwić. Zresztą jest to również w jego interesie, ponieważ, im bardziej zaradny i wykształcony pracownik – tym lepiej dla organizacji. I tym powinien pamiętać każdy, kto prowadzi firmę, która zatrudnia ludzi. Jest to jedna z najważniejszych zasad – żeby pozwolić pracownikowi się rozwijać.