prywatny detektyw

Prywatny detektyw i jego codzienność

Mówiąc Detektyw mamy dwa skojarzenia, pierwszy to prywatny detektyw szukający niewiernego małżonka, jeżdżący za nim po całym mieście i robiący dyskretne zdjęcia aby przedstawić je w sądzie, drugie skojarzenie raczej dotyczy amerykańskich seriali gdzie detektywi policyjni badają poważne sprawy takie jak morderstwa czy zaginięcia osób. Jak to jest u nas w Polsce naprawdę?

prywatny detektywDetektyw to stosunkowo młody zawód w Polsce, jego pierwsze uregulowania prawne określa ustawa z 2001 roku o usługach detektywistycznych. Skojarzenie policyjne nie odnosi się do pracy naszych policjantów, tutaj nazywani są śledczymi. Choć ze względów pokrewieństwa branży prywatni detektywi mają dużo wspólnego z policją. Wielu detektywów to są osoby pracujące wcześniej dla służby mundurowych, nie tylko dla policji ale również dla wojska czy służb specjalnych. Podobne są również ich sposoby działania, sprzęt jaki wykorzystują. Co ich różni? Policjantem staje się po szkółce, po zdanym egzaminie, detektywem natomiast można zostać dopiero wtedy gdy uzyskamy od komendanta wojewódzkiego Policji licencję. Licencję poprzedza kurs wiedzy na temat danych osobowych, Konstytucji, zasad działania, kryminalistyki. Detektyw chcąc wykonywać usługi detektywistyczne musi założyć działalność gospodarczą.
Musi również przestrzegać zapisów ustawy o usługach detektywistycznych takich jak: przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela, zachowania należytej staranności przy wykonywaniu czynności, kierowania się obowiązującymi zasadami etyki i lojalnością wobec zlecającego usługę, przestrzegania przepisów prawa oraz odmowy wykonania czynności nieetycznej lub niezgodnej z prawem, zachowania w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których detektyw powziął wiadomość w trakcie wykonywania zlecenia. Ustalenia tożsamości osoby zlecającej wykonanie usługi detektywistycznej, sporządzenia końcowego pisemnego sprawozdania z wykonanych czynności, przekazania sprawozdania z wykonanych czynności zleceniodawcy, okazywania licencji na żądanie osoby, której czynności dotyczą w taki sposób aby zainteresowany miał możliwość odczytania i zanotowania imienia i nazwiska detektywa oraz nazwy organu, który wydał licencję.

Zawiadomienie organu prowadzącego rejestr osób, którym wydano licencje, poddawać się okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym.