Urządzenia usprawniające magazynowanie i transport

Zbiór, magazynowanie i transport ziaren wymaga najbardziej nowoczesnych rozwiązań. Nie ma w tym miejsca na jakiekolwiek zaniechania, czy zawodne mechanizmy. Wszystkie właściwe urządzenia powinny być dobrane w zależności od potrzeb oraz warunków, w jakich mają być używane. Jedyną wspólną cechą każdego z nich jest niezawodność i wysoka jakość wykonania.

Transport ziaren za pomocą przenośników

przenośniki kubełkowe do ziarnaUrządzenia w postaci przenośników były zasadniczo znane od dawna. Zwłaszcza te przybierające postać kubełkową. Jednak ówczesne sprzęty tego rodzaju miały dość duże braki w zakresie zainstalowanych udogodnień. Wynalazek w postaci stalowych lin zapoczątkował zmiany w tym aspekcie. Wśród najczęściej używanych obecnie znajdują się przenośniki kubełkowe do ziarna i innych materiałów w postaci sypkiej. Co do zasady wyróżnia się pewien podział. Zgodnie z nim przenośniki kubełkowe występują w postaci prostej, kieszeniowej, półkowej i okrężnej. Kolejne rodzaje wyróżnia się na podstawie cięgien, których podstawą są taśmy z rdzeniem, lub bez niego. Nosząc się z zamiarem zakupu przenośnika o budowie kubełkowej bierze się pod uwagę kilka czynników. Są to między innymi wydajność, wysokość podnoszenia, pojemność samego kubełka. Ponadto uwzględnia się jego szerokość, rodzaj zastosowanych podziałek i prędkość, z jaką się poruszają. W zależności od tego, jaki rodzaj przenośnika zostaje zastosowany, mogą wiązać się z tym pewne ograniczenia. Najczęściej nie mogą być one stosowane na przykład w przypadku konstrukcji o większym ciężarze.

Oczywiście każde rozwiązanie technologiczne jest obarczone pewnego rodzaju ryzykiem. Oczywiście kolejne modele zazwyczaj są udoskonalone. W przypadku, gdy ryzyko nie może być całkowicie usunięte, dąży się do jego maksymalnego zniwelowania.