ratownictwo górskie

Wapno jako pochłaniacz dwutlenku węgla

Dwutlenek węgla, w zbyt dużej ilości, ma negatywny wpływ przede wszystkim na zdrowie człowieka. Prowadzi do ograniczenia ilości tlenu w powietrzu, a tym samym może powodować uduszenie. Dlatego tak ważne jest, szczególnie w ratownictwie górniczym, by stosować związki chemiczne, które pozwalają na pochłanianie CO2.

Wapna sodowane – gdzie mają zastosowanie?

ratownictwo górskieJedną z kluczowych gałęzi, gdzie wykorzystuje się tego rodzaju materiały, jest ratownictwo górskie. W tym przypadku wapno sodowane stosuje się do napełnienia pochłaniaczy dwutlenku węgla. Te z kolei znajdują się przy aparatach tlenowych, które pozwalają na podtrzymanie życia osób, które uległy poszkodowaniu w wypadkach górskich. Wapno sodowane wykazuje także wysoką higroskopijność. Oznacza to, że absorbuje wilgoć z powietrza. Powstało na bazie wodorotlenku wapna oraz wodorotlenku sodu. Z uwagi na swoje właściwości jest również powszechnie wykorzystywany w przemyśle. W szczególności wszędzie tam, gdzie kluczowe staje się ograniczenie ilości dwutlenku węgla w powietrzu. Z podobnych przyczyn jest użytkowanie w przestrzeniach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia ograniczonej ilości tlenu, natomiast nadmiaru dwutlenku węgla, czyli łodziach podwodnych, akwarystyce, komorach hiperbarycznych.

Tego rodzaju związek chemiczny jest niezbędny w sektorze medycznym. Jego zastosowanie przy okazji aparatów oddechowych jest o tyle strategiczne, iż pozwala redukować ilość CO2 w powietrzu. Dzięki takim właściwościom może również pomóc w podtrzymywaniu czynności życiowych w miejscach, gdzie istnieje ryzyko nagłego wzrostu stężenia CO2, czyli szczególnie w miejscach, gdzie jest niewielka cyrkulacja powietrza lub w ogóle nie istnieje dostęp do świeżego powietrza. Jak w przypadku łodzi podwodnych.

Więcej informacji znajdziesz na www.glowackivet.pl!