Zasady bezpiecznego obchodzenia się z promiennikami gazowymi

Posiadanie w domu ogrzewania gazowego wymaga stosowania się do reguł bezpieczeństwa. Zawsze czytaj swoją instrukcję obsługi ogrzewania gazowego i postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta, aby zapewnić właściwą konfigurację i bezpieczną eksploatację.

Z promiennikami gazowymi należy obchodzić się ostrożnie

promienniki gazoweNagrzewnice i promienniki gazowe muszą być instalowane przez licencjonowanych instalatorów gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gazu i elektryczności.  Wybierz promiennik lub grzejnik gazowy o  wielkości dostosowanej do pomieszczenia. Przed zakupem lub przeniesieniem grzejnika należy zapoznać się ze specyfikacjami producenta. Jeśli promiennik jest wyposażony w filtr, należy go regularnie czyścić w sezonie grzewczym w celu utrzymania prawidłowego przepływu powietrza. Należy również pamiętać o tym, aby trzymać dzieci i zwierzęta domowe z dala od urządzeń gazowych. Małe dzieci powinny zawsze być pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.  Nie pozwalaj również dzieciom na regulację elementów sterujących promiennika ani na jego przesuwanie. Nigdy nie należy także siadać na grzejniku gazowym. Warto zadbać o to, aby promienniki gazowe znajdowały się w odległości co najmniej jednego metra od wszystkich łatwopalnych przedmiotów, w tym mebli, zasłon, książek i pudeł. Promiennik nigdy nie powinien być ponadto używany do  suszenia odzieży, obuwia lub innych przedmiotów. Ponadto pamiętaj, aby nigdy nie umieszczać promiennika gazowego tam, gdzie ręczniki i inne przedmioty mogłyby spaść na niego i rozpalić ogień.

Nie używaj promiennika gazowego, gdy wykonywane jest malowanie lub gdy odbywało się ono niedawno. Większość producentów zaleca okresową kontrolę i serwis urządzenia i instalacji. Dwa lata to najczęściej zalecany okres.